top-visti

Naš Piloradić misli u HN 23/2010

Željezno, 07.06.2010.

Tako dugo naši zemaljski političari još nikada nisu tribali trepetati po izbori! A i mi birači dugo nismo znali, smo li bacili naš glas pred svi… ili će pasti na rodno tlo?već

Izbori u Gradišću su završili kako se je uglavnom bilo očekivalo!

Željezno, komentar, 07.06.2010.

Bogzna kakovo presenećenje rezultati ovih izborov u Gradišću nisu bili. Moglo se je očekivati, da će biti teško moguće za Spö da osvoji apsolutnu većinu u zemlji. Niti toliko derana tema centra za azi već

aktualno

 

izdanje: