crikva i vjera

Solidarnost s grišniki

Željezno, vjerska stranica, 07.06.2010. - HN 23/2010

ezuš rekao je: Milo mi je ljudstva! I ja kad mislim na ljude i ovde u Ugarskoj, ponavljam nek ove riči: Milo mi je ljudstva. Najprvo milo mi je grišnikov i molim za nje ovako: Oče oprosti im, jer ne znaju ča činu. A za te još jače, ki znaju ča činu, da hoteć grišu, nemaru se za siromaha, nek svoje žepe punu. To vidim ovde svaki dan u Ugarskoj. Socijalisti, a u stvarnosti su kapitalisti i to ne mali. Jedan političar je izjavio da on svaki dan potroši za svoju obitelj 230.000 forintov, a je obitelji, ki moraju živiti sa svojom familijom od 50 do 60 tisuć forintov misec dan dugo. Ovo su unebokričeći grihi. Ali ča moremo čekati od takovih ljudi, ki ne poznaju Boga, ti ne poznaju ni človika. Oni su bogi sami sebi. U meni zakipi krv, kad ovo čitam. Ali samo Bog zna, zač su ovakovi. Bez vjere i Boga su odrasli i ča moremo čekati od ljudi, ki nimaju vjere, Boga? Šećem se po gradu, ali uvijek mi idu ove misli kroz glavu. Ne bavim se sa sveci, ali bavim se sa grišniki, sa siromahi, ubogimi, trpećimi. Jezuš je rekao, da nije došao zbog pravičnih, nego zbog grišnikov. S timi se je Jezuš družio, a ne s pravičnimi, farizeji, ki su se za pravične držali. Ča moremo početi s takovim človikom, ki se za pravičnoga drži? Ništa! Jezuš na jednoj strani s grišniki, a na drugoj strani takozvani pravični. Bogatuši na jednoj strani, a na drugoj strani siromahi, ki još i droptinkov nisu dali gladnim, ki su iz stola spali. Papa Benedikt XVI. rekao je, da ima zato toliko siromaških med nami, jer kapitalisti izrabljuju siromahe i zadržu sebi pinez, koga bi morali siromahi dostat. Koliko je samcev, siromahov, starcev, ki umru tako, da to nigdor na znanje ne zame. Umru bez pomilovanja. I vridan je ov svit pomilovanja, ki se ne mari za siromahe, se pitam? S ovimi siromahi umira i ljubav med nami. Mnogo je ljudi, ki su pokopali ljubav, Boga i se klanjaju zlatnomu teletu, kod nekada židovi u pustini. I slijedila je velika nevolja. Za dobroga milosrdnoga človika su kapital ovi siromahi, u ke ulaže svoj novac. Ovi živu. Ako ne ulaže novac u ove siromahe, umira njegov kapital š njimi skupa. Mrtvi ljudi, s mrtvim kapitalom. Kako je ovo tužna, ali istinita rečenica. Bog je stvorio ov lipi svit, bezbroj vrsti živin, zelenilo, a za človikom se sve ovo šuši. A Bog je človika postavio nasred Paradižoma, da nastane Paradižom vas svit. Ljudi dobre volje, sjedinite se! Budite jedni u molitvi, u dobri čini i odgovorni jedan za drugoga. Da nas ne bude morao Bog pitati, kako je pitao Kajina: Kade je tvoj brat? Ta človik, ki stenji na stelji od boli, ta človik ki je pun griha, to je svoj brat. U pomoć svim ovim. Kakovu plaću morem čekati od Boga za to, ča nisam učinio? Zatišćem si uši da nečujem plač svojega bližnjega. A Bog neka čuje tebe, ki ne slušaš na njega, na nikoga. Otvoriti srce dušu primiti u srce svakoga grišnika, nevoljnoga. Podičit će nas Bog s timi nevoljnimi, grišniki, kim smo pomogli, kim smo ravnali put prema dobromu, Bogu povoljnomu životu. Neka si nigdor ruke ne pere, da je sve učinio neka si svaki tuče po prsti tako, da je malo učinio. Po milosti Božjoj sam to, ča sam, rekao je o sebi Pavao apoštol. I mi ča smo, smo po milosti Božjoj i molimo, prosimo, da i drugi nastanu po milosti Božjoj, novi dobri ljudi. Svit triba Božje ljude, pune ljubavi, ki velu zlomu: dovle i ne dalje! Ne bojem, nego ljubavlju pobite zlo, drugoga oružja nima. A ta ljubav, to nije drugo, nego sām Bog. Boga ljudem, da budu spašeni na ovom i na drugom svitu. ❐